leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Bakkerij van de Weerdt in Gronsveld, hierna te noemen: 'Bakkerij van de Weerdt'.
Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten afneemt van 'Bakkerij van de Weerdt'.

Bestellingen
De opdrachtgever kan een bestelling opgeven in de winkel, per telefoon, per fax of via internet (www.bakkerijvdweerdt.nl).
Bestellingen voor de volgende dag, dienen voor 16.00 uur bij ons bekend te zijn.
Taarten met afbeeldingen dienen minimaal 2 dagen van te voren bekend te zijn.
Een logo/afbeelding op de taart wordt middels eetbare inkt op een eetbare ondergrond geprint. Het logo en/of de afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG bij de bestelling (als bijlage) te worden gevoegd. Afwijkingen wat betreft kleur kan mogelijk zijn.

Bezorging en levertijden
Voor taarten met of zonder kaartje en taarten met garnering in chocolade tekst geldt een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 16.00 uur is geplaatst.

Voor taarten met een brief en/of logo geldt een levertijd van 2 werkdagen vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 18.00 uur is geplaatst.

Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 08.30 uur en 13.00 uur. Er vinden geen bezorgingen plaats op zon,- en feestdagen en Koninginnedag. Bakkerij van de Weerdt behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden.

Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
De taarten worden afgeleverd bij u thuis of op het vooraf afgesproken adres. Voor bedrijven geldt bij de receptie of op de afgesproken afdeling. Bakkerij van de Weerdt is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering.

Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever.

Voor horeca-en instellingen geldt dat er wordt geleverd tot aan de eerste deur. Voor intern transport van goederen/produkten is Bakkerij van de Weerdt niet verantwoordelijk. Embalage en retourprodukten dienen klaar te staan bij afleveren.

Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website van Bakkerij van de Weerdt zijn de standaard winkelprijzen en inclusief BTW.
Prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.
Bij zakelijke klanten worden vooraf overeengekomen prijzen gehanteerd.

Betaling
In de winkel en bij bezorging kunt u contant betalen. Zakelijke opdrachtgevers ontvangen na levering van de bestelling per post een factuur. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 14 dagen voldaan te worden.

Indien er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van automatische incasso, wordt de factuur binnen 14 dagen afgeschreven van uw rekening.

Aansprakelijkheid
Bakkerij van de Weerdt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren op foutief opgegeven adressen en/of afleverdata.  

Gevolgschade
Bakkerij van de Weerdt is niet aansprakelijk voor gevolgschade, onstaan door te late en/of verkeerde levering en/of diensten, door wie ook geleden.

Annulering
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Bakkerij van de Weerdt. Bakkerij van de Weerdt kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Klachten
Op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij onze winkel of deze per email of telefoon kenbaar maken.
Indien mogelijk, verzoeken wij u produkten aan te leveren die uw klacht illustreren.

Privacy
Gegevens die de opdrachtgever invoert via onze website worden niet gedeeld met derden.

Uitstraling
Bakkerij producten zijn ambachtelijk gemaakte producten. Daarom kan de uitstraling van onze produkten afwijken van de afbeeldingen op www.bakkerijvdweerdt.nl

Bevoegde rechter
Alle geschillen als gevolg van onze leveringen zullen door de bevoegde rechter te Maastricht worden berecht.